Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

造型建立工作流程 (增強功能)

運用更完整的工作流程,精心構建角色骨架。使用新的姿勢空間變形工具集、融合造型使用者介面以及增強的造型融合變形器,可讓您更精確、更輕鬆地產生想要的結果。