Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Maya Fur

用於建立擬真毛髮、短髮、羊毛和草地。有多種毛髮類型預置和各曲面的多種毛髮類型可供您選擇。使用髮叢控制工具,可表現出潮濕、蓬亂或髒污的毛髮等自然外觀。使用牽引系統則可表現出關鍵畫面或動態毛髮運動。

影片:建立剛性和彈性物件的動態模擬